Skaff beste privatlån med en megler

Det er viktig å innhente mange tilbud når du skal søke om forbruksfinansiering, for eksempel når du søker lån uten sikkerhet. Renteforskjellene kan være store og du bør derfor sammenligne grundig før du bestemmer deg. Ved hjelp av en lånemegler fikser du dette på rekordtid.

Få tilbud direkte

For å forstå fordelene med en lånemelger, bør vi først se på hvordan saksgangen er når du søker om et privatlån direkte hos en bank. Slik foregår det hos de fleste banker, trinn for trinn:

 • Søknaden sendes inn på nett.
 • Bankens datamaskiner sjekker personopplysninger, og innhenter kredittopplysninger om søkeren fra kredittopplysningsbyråene.
 • Bankens datamaskiner vurderer om minstekravene er oppfylt, og sender svar til søkeren.
 • I noen tilfeller kontrolleres alt av et bankansatt, for eksempel dersom lånesummen overstiger visse nivåer.
 • Søkeren mottar tilbud, med instruksjon om hvordan hun/han kan sluttføre låneavtalen.
 • Lånet utbetales så snart søkeren har sendt inn underskrevet (BankID) låneavtale, samt påkrevd dokumentasjon (skattemelding og lønnsslipp).
 • Pengene står på søkerens konto i løpet av 1 til 3 dager.

Alt dette kan ta så lite som et par-tre timer, unntatt det siste punktet, nemlig utbetalingen. Den finner sted så snart lånet er kontrollert og godkjent av en saksbehandler i banken. Også folkefinansbransjen har uttrykt et ønske om å automatisere søknader om lån uten sikkerhet.

Å sende inn én søknad tar ikke mer enn et par minutter. Skal du sende inn 20 søknader til 20 banker, må du først finne bankene, og deretter foreta prosessen det samme antall ganger. Dette er hvor nytten av en lånemegler melder seg.

Meglere sanker inn anbud

Foruten det å spare tid, er den største fordelen med å bruke en lånemegler antallet tilbud du kan få. Noen meglere samarbeider med omtrent 20 banker. Da kan du potensielt få 20 tilbud, bare ved å sende én enkelt søknad. Dette vil avhenge om du oppfyller minstekravene til alle bankene. Hos noen er for eksempel alderskravet 18 år, mens hos andre kan kravet være 25 år.

Lånesummen spiller også en rolle. Søker du om å låne 500 000 kroner, vil naturligvis søknaden ikke videresendes til banker med lånegrenser som er lavere.

Identisk behandlingstid

All erfaring tilsier at det ikke tar nevneverdig mer tid å søke via en lånemegler. Søknaden skal riktignok videresendes, men dette skjer som regel automatisk. Den eventuelle tiden som går med ekstra hos megleren, er neppe mer enn tiden du selv ville brukt på å sende et likt antall søknader.

Derfor kommer svarene omtrent like fort. Bankenes svartid er imidlertid forskjellige. Noen svarer i løpet av minutter, mens andre bruker noen timer. Du vil i alle tilfeller ikke oppleve at du må vente så mye som et døgn, før du mottar svar med lånetilbud.

Meglere kan spare deg for penger

Dette punktet er noe usikkert, og vi kan ikke vise til statistikk som underbygger antagelsen. Men, det er nå engang slik at bankene konkurrerer med hverandre, og samtlige tjener på å låne ut penger.

Derfor mener vi det er rimelig å anta at du ofte kan oppleve å få bedre rentetilbud når du bruker en lånemegler. Bankene ser at søknaden kom via en megler, og er dermed fullt klar over hvem de konkurrerer med om å få deg som lånekunde. At noen av de dermed skjerper tilbudene litt, er sannsynlig.

Kostnadsfrie tjenester

Tjenestene til en lånemeglerne koster ingenting. De har ikke rett til å kreve kompensasjon i noen form fra søkeren. Meglerne driver naturligvis ikke veldedighet, og får betalt av bankene de formidler privatlån for.

Dette innvirker imidlertid ikke på dine lånekostnader. Får du for eksempel 15 tilbud via en megler, vil du selv se hvilket som er billigst. Megleren vil derfor aldri prøve å få deg til å velge det alternativet som megleren selv kanskje tjener mest provisjon på.

Uforpliktende tilbud varer 30 dager

Et lånetilbud er alltid uforpliktende. Dette gjelder uansett om du søker selv direkte til en bank, eller om du bruker en lånemegler. Varigheten på tilbudene er som regel de samme, uansett bank. Det vanlige er at tilbudet står i 30 dager. Søker du for eksempel om lån 1. mai, må du akseptere tilbudet inne utgangen av måneden. Bestemmer du deg først etter at 30 dager er gått, må du sende ny søknad, og vil da få et nytt lånetilbud.

Kriterier for god formidling av forbrukslån

I våre øyne er det tre kriterier som bør brukes når vi skal bedømme kvaliteten på tjenestene til et selskap som driver med lånemegling.

 • Megleren bør samarbeide med et høyt antall banker.
 • Megleren bør ha en egen stab med rådgivere og kunderådgivere.
 • Det bør være enkelt å komme i kontakt med megleren.

Noen selskap er strengt tatt kun en nettside som videresender lånesøknadene. De beste meglerne driver langt mer profesjonelt, med egne kundesentre som arbeider effektivt på dine vegne. Det viktigste er likevel antallet banker megleren representerer.

Fremfor å søke via en megler kan du også bruke en tredjepartside, som formidler lån på vegne av flere banker. Søk her om forbrukslån uten sikkerhet hvis det er noe som frister.

De fem beste meglerne

Basert på kriteriene ovenfor, er det et knippe selskaper som utmerker seg. Her er listen vår, med antallet banker hvert selskap har i porteføljen. Husk at antallet endrer seg i ny og ne. Følgende tall er per mai 2019.

 • Lendo – 17 banker
 • Sambla – 15 banker
 • Zmarta – 20 banker
 • Aconto – 17 banker
 • Lånemegleren – 19 banker

Overlapp av samarbeidende banker

Om du sender inn en søknad om forbrukslån via for eksempel Aconto og Zmarta, vil blant andre bankene Santander, Re:member og Ikano Bank motta 2 søknader fra deg. Dette vil i så fall være noe uheldig, og kan forårsake uklarheter.

Det er således bedre å velge å søke gjennom kun en av de beste meglerne. Dersom du vil innhente tilbud fra banker megleren du valgte ikke samarbeider med, kan du gjøre dette ved å søke direkte på bankens nettside.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *