Kreditt uten sikkerhetskrav = Høy rente

Å ta opp et forbrukslån kan for mange være en god løsning for å komme seg ut av en uforutsett krise. Bilen bryter sammen og må repareres, taket lekker, vaskemaskinen er ødelagt osv. Grunnene er mange, og dessverre er det ikke alle som har en ekstra konto som kan redde dem ut av en plutselig uheldig situasjon.

Definisjonen av et forbrukslån er ifølge Norsk Leksikon et lån hvor det ikke er stilt sikkerhet i fast eiendom, som hus, hytte eller bil. Forbrukslån inkluderer også kreditt knyttet til kredittkort. Renten er ofte mye høyere på forbrukslån enn på andre typer lån, som for eksempel huslån. De som tar opp et slikt lån, må også kreditt-sjekkes.

Det viktigste å huske på

Siden renten på et forbrukslån er høyere enn på andre typer lån, er dette noe av det første man må se på. Renten kan være på alt mellom 10-30 prosent, men kan også være enda høyere. Hvis man ikke er bevisst rundt rentene til lånet man tar opp, kan det bli en veldig ubehagelig og kostbar opplevelse.

Selv om man blir kredittsjekket før man tar opp et forbrukslån, må man selv ta ansvar for å betale tilbake. At ikke ens egne eiendeler er stilt som sikkerhet, forhindrer ikke långiveren å kunne kreve tilbakebetaling. Man bør derfor på forhånd regne ut om man har mulighet til å betale ned summen man låner, inkludert renter.

Alle omkostninger

Man må kunne skille mellom nominell rente og effektiv rente. Effektiv rente inkluderer alle omkostninger og avgifter i forbindelse med lånet, som gebyrer og årsavgifter. Noen oppgir kun nominell rente, som kun tar med rente-satsen. Dette er det viktig å være bevisst på, slik at man er klar over alle omkostninger og kan ta en god vurdering.

  • Legg merke til hvor høy renten er, og om det er andre utgifter.
  • Regn ut hva det vil koste deg og lag en nedbetalingsplan.

Når gjør forbrukslån nytten

Det kan være svært gunstig å ha mulighet til å ha litt ekstra slingringsmonn i økonomien, spesielt når uforutsette utgifter dukker opp. Kanskje man også må betale et depositum, bestille flybilletter før man har fått feriepenger, eller som nevnt tidligere i artikkelen: opplever at noe dyrt ødelegges eller må repareres. Da er det greit å ha ekstra penger.

Når er det farlig

Det kan dessverre også være farer knyttet til et forbrukslån. Om man bruker det uten å ha en plan og oversikt, og gjerne kombinerer det med flere typer – da kan det utgjøre en trussel for ens egen langsiktige økonomi. Siden det er høy rente kan det bli vanskelig, og noen ganger umulig, å betale tilbake det man skylder.

Når gevinsten går tapt

Om man ikke er bevisst på å se nøye på renten og eventuelle andre omkostninger, og heller ikke har satt seg ned og regnet ut om man kan betale lånet man har fått – da kan det bli veldig dyrt å ta et forbrukslån. Rentene kan vokse over alle høyder, og det vokser fortere jo større det blir.

Vær forutseende!

Uforutsette utgifter kan komme overraskende på, men ikke la forbrukslånets renter være noe som kommer overraskende. Husk å se på renten, alle utgifter, lag et regnestykke og en nedbetalingsplan. Et riktig forbrukslån kan nemlig være til stor nytte og hjelp når det blir håndtert på riktig måte – og da kan det også være økonomisk vinnende og en trygghet.

For deg som vil ha mer informasjon – Er norsk økonomi truet av den høye gjelden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *